Styret i Tynset frivilligsentral

Frivilligsentralen fungerer som en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg sjøl er den beste betalingen man får.

Styret i sentralen består av:
Tove Bråten Fjerdingby  - leder(Lions Club Tynset)
Bjørn Tore Grutle -nestleder ( Tynset Kommune)
Oddbjørn Dalløkken - styremedlem(Tynset Revmatikerforening)
Magni Grue - styremedlem(Tynset Pensjonistforening)
Anne Grethe Moen - styremedlem(Tylldalen Bygdekvinnelag)
Nils Sverre Øien - styremedlem(Tynset LHL)
Inger Lise Stubsjøen Martinsen - styremedlem (Tynset Kommune)

For tiden står disse lagene bak Tynset Frivilligsentral:
Tynset Pensjonistforening, Lions Club Tynset, Tynset Revmatikerforening, Tynset LHL, Tynset Rotaryklubb  og Tylldalen Bygdekvinnelag

Åpningstider: 7.30 til 15.00 hver dag.  

2018 © Tynset frivilligsentral