Velkommen til Tynset frivilligsentral

TYNSET FRIVILLIGSENTRAL

Velkommen til

 

TYNSET FRIVILLIGSENTRAL
- EN MØTEPLASS FOR ALLE

      

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

Vi holder til i Alfarheim, rett nedenfor Amfiet - butikksenter.
Du er velkommen med spørsmål og ideer.


Formålet med frivilligsentralen er å være en møteplass, koordinator og kontaktformidler med frivillig innsats. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Sentralen samarbeider med offentlige innstanser, lag, foreninger og enkeltpersoner.


Frivilligsentralen fungerer som en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg sjøl er den beste betalingen man får.

Styret i sentralen består av:
Tove Bråten Fjerdingby  - leder(Lions Club Tynset)
Bjørn Tore Grutle -nestleder ( Tynset Kommune)
Oddbjørn Dalløkken - styremedlem(Tynset Revmatikerforening)
Magni Grue - styremedlem(Tynset Pensjonistforening)
Anne Grethe Moen - styremedlem(Tylldalen Bygdekvinnelag)
Nils Sverre Øien - styremedlem(Tynset LHL)
Inger Lise Stubsjøen Martinsen - styremedlem (Tynset Kommune)

For tiden står disse lagene bak Tynset Frivilligsentral:
Tynset Pensjonistforening, Lions Club Tynset, Tynset Revmatikerforening, Tynset LHL, Tynset Rotaryklubb  og Tylldalen Bygdekvinnelag

Åpningstider: 7.30 til 15.00 hver dag.      

2020 © Tynset frivilligsentral