Om oss

Vi har som visjon å være en møteplass for alle. Kontakter knyttes mellom mennesker i nærmiljøet og hverdagen blir bedre. Samholdet styrkes ved at vi legger til rette for frivillig innsats.
Tynset Frivilligsentral skal utfylle det offentlige tjenestetilbudet og sørge for at frivillig innsats blir et supplement til offentlige tjenester.

2018 © Tynset frivilligsentral