Vil du bli kjent med nybosatte på Tynset?

Bli kjent med nye tynsetinger?

Frivilligsentralen har nå overtatt koordineringen av enkeltpersoner og familier som vil være besøksvenner/leksehjelpere eller "besteforeldre" for flyktninger som er blitt bosatt på Tynset. Dette gjelder både barnefamilier og enslige. Dette skjer i tett samarbeid med Tynset opplæringssenter og er et viktig ledd i det nødvendige inkluderingsarbeidet som skjer i alle kommuner. Takket være dyktige frivillige er dette mulig å drifte for sentralen, for her er det engasjement.

Mange tynsetinger har vært engasjert i forskjellige roller vis a vis de nybosatte i flere år nå.Dette har alle opplevd som lærerikt og givende.

Er du/dere interessert i mer informasjon, så ta kontakt med frivilligsentralen som videreformidler henvendelsen.

2020 © Tynset frivilligsentral